Energiswap is live! Trade now with low fees, industry-leading security, and 24/7 support.

Trade Now

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ QUAN TRỌNG

*** Chúng tôi thấy Energi là thử nghiệm, tham gia tương ứng! ***

Thứ nhất, không ai có nghĩa vụ hoặc cam kết làm việc trên Energi trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Chúng tôi không thực hiện ICO hoặc tiền khai thác cả hai phần thưởng rất lớn cho những người sáng lập và thường bị cộng đồng tiền điện tử xem thường. Một lần nữa, chúng tôi nhấn mạnh, chúng tôi không muốn ai đó có kỳ vọng về Energi hoặc nhóm Energi, hoặc làm mọi việc theo một cách nhất định.

Chúng tôi có thể thay đổi các phần chính của giao thức hoặc thực hiện những điều mà một số người không đồng ý, đây là đặc quyền của chúng tôi và nếu bạn không thích như vậy, chúng tôi yêu cầu bạn không tham gia. Rốt cuộc, đây là một dự án thử nghiệm, vì vậy nếu bạn chọn khai thác loại tiền điện tử này hoặc mua nó, hãy tự đưa ra quyết định nếu bạn muốn làm như vậy và tự chịu rủi ro!

Đừng đến với chúng tôi để phàn nàn nếu giá giảm, đừng đến với chúng tôi mà nói là “Yo! Tôi bỏ $10k vào, Hãy làm gì đó!” – chúng tôi không muốn nghe! Một phần lớn lý do chúng tôi KHÔNG làm ICO là vì vậy chúng tôi không có áp lực đó. Đơn giản là KHÔNG tham gia nếu bạn không hiểu những rủi ro liên quan, hoặc thái độ của chúng tôi về “Đi nhanh và có thể phá vỡ mọi thứ”, hoặc chúng tôi thực hiện những thay đổi mà chúng tôi muốn hoặc tốc độ phát triển mà chúng tôi đang tiến triển.